Zpracování osobních údajů

1. Odesláním udělujete souhlas společnosti Hanisch and Friends s.r.o., se sídlem Novákových 970/41, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, IČ 09340009, C 334586/MSPH Městský soud v Praze, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala váš osobní údaj – emailovou adresu.

2. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.  Zpracování osobních údajů je prováděno společností Hanisch and Friends s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

  • Poskytovatel softwaru MailChimp;
  • Poskytovatel softwaru Raynet;
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.  Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na kontaktní údaje společnosti, nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.