Proč je fajn nebýt agenturou?

Led 9, 2021 | Blog

Dnešní marketingová práce vyžaduje znalosti z mnoha různých oblastí – strategie, kreativa, e-commerce, média, PR – to je několik příkladů odvětví, které by měl dobrý marketingový tým umět obsáhnout (necháme si na jindy téma, jak nemožné je chtít toto know-how po jednom člověku. Můžete se těšit na blogový příspěvek o mystické bytosti magický všeuměl, takzvaný “marketingový specialista”).  

Jakou přidanou hodnotu ale přináší struktura agentury, v porovnání s uskupením zkušených specialistů, kteří po letech praxe mají vytvořený pevný network kolegů, na něž se mohou spolehnout a jimž důvěřují?

Z naší zkušenosti se hlavní výhoda marketingových agentur (kolaborace profesionálů) ztrácí právě pro snahu o udržení své podstaty. Administrativa, účetnictví, managementová hierarchie a opodstatnění nákladů jako nájem kanceláří a další režie, to vše se ve finále přenáší na klienta v podobě vyšších položek za práci a čas. 

Reklamní agentura, marketingVětším problémem, hlavně na českém trhu, ale je to, že k maximalizaci kouzla týmové spolupráce, která je sama o sobě velmi hodnotná a je v pořádku za ní požadovat férovou kompenzaci klientem, u velké většiny středních až menších agentur vůbec nedojde. Důvodem je absence dobrého leadershipu a inspirativního způsobu vedení lidí. Z potenciálu efektivní kolaborace nám tedy zbyde hlavně ta provozní stránka udržení zaměstnanců pod jednou střechou a nafouknuté porady nad tématy nejen personálního ražení, ale výtěžek pro klienta je zmařen častou neschopností sice marketingových expertů, ale málokdy expertů manažerů. 

Dalším neřešitelným demotivujícím prvkem je nulová či nízká angažovanost existujícího týmu při výběru nových kolegů, a s ní limitovaná kontrola nad kvalitou práce ostatních spolupracovníků, s nejvyšším impaktem pak nesrovnalosti kompetencí a kvalifikací mezi “managementem” a zaměstnanci. Frustrace roste, talenty zůstanou u ledu, nápady jsou nevykřesané a agenturní zaměstnanci si často řeší své touhy po opravdu pěkné práci s lidmi, které v branži respektují, skrze projekty na vedlejší koleji.

Proč tedy nevyužít toho, co tato vedlejší kolej nabízí?

Vznikne nám tak win/win pro profesionály i klienty. Silná motivace ve formě autonomie a osobní odpovědnosti plodí kreativitu. Funguje autentická vzájemná podpora a respekt spolupracovníků, radost z práce s lidmi, o kterých víte, že jsou kompetentní a dobrý výkon hnacím motorem lidí, kteří už dávno přestali chtít potěšit šéfa, ale čerpají vlastní pocit satisfakce z dobře odvedené práce. A pro klienta ceník, který odráží jen opravdu dobře odvedenou práci – toto vše nabízí neagenturní prostředí.

Hanisch and Friends s.r.o.

+420 602 111 334
petr@hanischandfriends.cz

Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5

SCHRÁNKA: phxdwyj
IČO: 09340009
DIČ: CZ09340009

POJĎME TVOŘIT SPOLEČNĚ

12 + 1 =