Google analytics nové generace

Dub 22, 2022 | Blog

Na konci roku 2020 představil Google novou službu Google analytics 4, která navazuje na předchozí Google Universal známou většině z nás jako Google analytics 3. Současná podoba Analyticsu má, podle informací z Google, fungovat do července roku 2023, kdy ve standardních službách již nebude zpracovávat nová data, přehledy však budou k dispozici ještě po nějakou dobu i po tomto datu. Každému uživateli se již od března letošního roku objevuje v rozhraní služby hláška s touto informací, aby se tak každý mohl připravit na nutný přechod. Kdy bude současná služba vypnuta, zatím není známo, Google ještě nestanovil přesné datum. V každém případě sám Google doporučuje přechod na GA4 co nejdříve, minimálně proto, že po vypnutí GA3 bude mít uživatel historická data za poslední rok. A to i přes to, že aktuální podoba GA4 je stále beta verze, i proto se některá data nyní zobrazují s větším zpožděním, než je tomu u GA3.

Webová analytika v novém

Aktuální podoba Analyticsu je postavena na základní metrice jakou jsou návštěvy. Návštěvy byly, a v GA3 stále ještě jsou, hlavní sledovanou metrikou, okolo níž se vše točí. Nicméně budoucnost jim dává vale a do popředí staví jiné metriky. Google v GA4 zcela překopal filosofii, jak správně vyhodnocovat naměřená data a jako hlavní sledovanou jednotku určil událost.

Událost vůdčím parametrem

Co je vlastně událost a jak s nimi pracovat? Událostí můžeme nazvat prakticky jakoukoliv činnost na stránce, kterou návštěvník udělá, ať už to je proklik na stránku, rolování stránkou či se na ní přihlásil/odhlásil nebo ji opustil. U každého uživatele tak lze vysledovat jeho veškerou aktivitu na stránce.

Po aktivaci GA4 se budou zaznamenávat automaticky shromažďované události, kde není třeba nic nastavovat, události se zaznamenávají samy, což může být pro někoho výhoda, jiný si rád nastaví sám. Mezi tyto údaje patří například návštěvy stránek, zobrazení podstránek aj.

Další událostí jsou události vylepšeného měření, které se opět automaticky zaznamenávají a shromažďují údaje jako jsou například vyhledávání na stránce.

Doporučené události jsou události, které vám Google sám doporučí. K dispozici by měly být seznamy těchto událostí, alespoň v začátcích bude dobré se těchto seznamů držet, v budoucnu se budou určitě vyvíjet.

Posledním typem událostí jsou události, které si může nastavit každý uživatel sám, jde o jakoukoliv interakci návštěvníka s webem, registrace, přihlášení, zobrazení obrázků atd.

Více než v předchozích verzích GA je velkým předpokladem použitelnosti tohoto analytického nástroje jeho správné nastavení a čtení dat. Je třeba přijmout skutečnost, že v nenávratnu budou dosavadní metriky, mění se logika vyhodnocování analytických dat, která je tak postavena na míru spíše skutečným analytikům než marketingovým specialistům.

Hanisch and Friends s.r.o.

+420 602 111 334
petr@hanischandfriends.cz

Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5

SCHRÁNKA: phxdwyj
IČO: 09340009
DIČ: CZ09340009

POJĎME TVOŘIT SPOLEČNĚ

6 + 1 =