Co je potřeba, aby byl celek víc než součet jeho částí?

Srp 29, 2020 | Blog

Management je slovo spojované s hmatatelnými výstupy. Hodnotí se převážně měřitelnými kritériemi jako jsou efektivita, produktivita a výkon. Nelze popřít, že maximalizace potenciálu je obor výkonnostní a lze jej pěkně vykreslit pomocí grafů a čísel.

Kdokoliv má ale dobrou, nebo snad i výbornou zkušenost s týmovou spoluprací, dobře ví, že za opravdu zdravou alchymií týmu, za plodnou kolaborací a kreativitou rozžehnutou skupinovou energií, nestojí nic tak lehce definovatelného.

A už vůbec nelze vyčíslit, procentuálně porovnat či statisticky zachytit výstup facilitovaný atmosférou podněcující autentický rozvoj nápadů ve skupině.

Zmíněný výstup je v ideální formě nápad, inovace nebo koncept, který by bez zapojení individuálních částí v daném čase a místě zkrátka nemohl vzniknout.

Jedná se vlastně o kouzlo. 

Otázkou tedy je, zda-li lze cíleně, a potažmo jak, vytvořit ideální podmínky pro toto kouzlo?

Nezáleží na formě celku

Je jedno, jestli si říkáte agentura, reklamka, „eseróčko”, Bradavice nebo 4. oddíl. V tomhle případě není klíčový typ uskupení, ale jeho chemie. Jeho dynamika. Chemie se, stejně jako další zdánlivě pofidérní pojmy jako třeba loajalita, disciplína a srdcařství, neváže na vnější strukturu, ale na náboj, který vzniká při určitých podmínkách. Snad nejpodstatnější z nich je důvěra. 

Bez důvěry to nejde

Jednou z klíčových podmínek ke vzniku kouzla je autonomie, která dává zúčastněným pocit svobody projevu. Svoboda, stejně jako bezpečný prostor, kde panuje povolení chybovat, jsou esenciální při brainstormingu či jakékoliv jiné tvůrčí týmové aktivitě. Základna, na které autonomie stojí, je důvěra. Pokud v týmu vládne nedůvěra v individuální schopnosti jednotlivců a převládá potřeba kontrolovat tým jako vojenskou jednotku, kterou jeden či dva „velitelé“ tlačí konkrétním směrem, výstup tomu bude odpovídat. 

Radost. V roční zprávě ji nenajdete

Pokud vám práce, kterou děláte, nebo samotné vedení týmu nedělá radost, běžte dělat něco jiného. Spousta činností se dá efektivně zvládnout bez radosti: mytí oken, řízení auta, sekání trávy. Ale pokud je potřeba vcítit se do klienta či spotřebitele, zamyslet se nad vzkazem, tváří kampaně a způsobem jejího dodání, a tohle všechno se dál požaduje i od celého týmu, pak je radost nutným prvkem, který udrží pospolitost během tohoto někdy zdlouhavého a krkolomného procesu.

Zapojení ostatních je důležitější než sólo výstup

Aby kouzlo kolaborace vzkvétalo, je nutné brát osobní přínos jako schodek nebo posuvný bod pro zbytek skupiny. Pokud vaše ego jako autority v týmu nepřežije, když vaše nápady nejsou ty nejlepší a nejvíc chválené, pokud je pro vás váš osobní pocit geniality důležitější než vytvoření bezpečného a tvořivého prostoru pro druhé, pak jste individualista, a to není nutně špatně. Jen si budete muset kouzlit sám a docela jinak.

Rozhlédněte se po místnosti a věřte, že to, co před vašima očima vzniká, je unikátní

Víra v kouzlo je kouzlo samo. Plodná spolupráce je o nastavení paradigmatu, který se řídí hodnotou popsanou v titulku článku – je potřeba být absolutně přesvědčen, že nic, co si vymyslím sám při večerním běhu, brouzdání po internetu či jiných inspirativních aktivitách, nebude tak dobré, jako když to nechám proplout hlavami parťáků, podrobit zpětné vazbě schopných kolegů a tenhle cyklus si ideálně několikrát zopakovat.

Ať se vašemu specifickému kouzlu i celému týmu dobře daří a tvoří!

 

 

Hanisch and Friends s.r.o.

+420 602 111 334
petr@hanischandfriends.cz

Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5

SCHRÁNKA: phxdwyj
IČO: 09340009
DIČ: CZ09340009

POJĎME TVOŘIT SPOLEČNĚ

7 + 13 =