2021 Globální marketingové trendy

2021 Globální marketingové trendy

Žijeme v éře nebývalých technologických inovací, ale jedna věc zůstává neměnná: člověk. Tím, že do popředí našeho digitálního prostředí postavíme člověka, mohou značky úspěšně proplouvat stále digitalizovanějším obchodním, ekonomickým a sociálním prostředím a působit tak, aby to mělo význam.

Vybíráte si klienty vy nebo si klient vybírá vás?

Vybíráte si klienty vy nebo si klient vybírá vás?

Když si zákazník pro spolupráci vybere právě vaší agenturu, je to skvělý pocit. Tým je pyšný, že se klient rozhodl právě pro vás. Na povrch se dere hrdost, stoupá sebevědomí, v agentuře se bouchá lahev alkoholu, jehož exkluzivita odpovídá předpokládané hodnotě zakázky. Svůj výběr si klient jistě dobře odůvodnil, prodíral se mnoha nabídkami jiných, neúspěšných agentur, až jeho finální výběr ukázal přímo na vás…

Proč je fajn nebýt agenturou?

Proč je fajn nebýt agenturou?

Z naší zkušenosti se hlavní výhoda marketingových agentur (kolaborace profesionálů) ztrácí právě pro snahu o udržení své podstaty. Administrativa, účetnictví, managementová hierarchie a opodstatnění nákladů jako nájem kanceláří a další režie, to vše se ve finále přenáší na klienta v podobě vyšších položek za práci a čas.