2021 Globální marketingové trendy

Zář 1, 2021 | Blog

Zákazníci dali jasně najevo, že mají od značek vysoká očekávání. Patří mezi ně řešení, kterým mohou důvěřovat, charakter (Archetyp) značky, který je v souladu s jejich hodnotami a zážitky, které jim umožňují jednat jako spolutvůrci, a nikoli jako příjemci vize někoho jiného. V současném prostředí se tato očekávání ještě zvýšila. Společnosti, které uspějí zejména když čelí globálnímu narušení podnikání, způsobů práce a poskytování služeb, jednají zásadním způsobem záměrně a jasně.

Vnášení autenticity do našeho digitálního věku

Žijeme v éře nebývalých technologických inovací, ale jedna věc zůstává neměnná: člověk. Tím, že do popředí našeho digitálního prostředí postavíme člověka, mohou značky úspěšně proplouvat stále digitalizovanějším obchodním, ekonomickým a sociálním prostředím a působit tak, aby to mělo význam.

Účel

Demystifikace účelu. Zákazníci vědí, jaké jsou jejich hodnoty, víte to vy? Vzhledem k tomu, že se zákazníci spojují s podniky, které sdílejí jejich hodnoty, mají společnosti, které jednají s cílem, větší šanci na úspěch. Jsou schopny rychleji reagovat v dobách nejistoty. Dokážou změnit těžká rozhodnutí v jednoduchá rozhodnutí, protože vědí, jak investovat, jak zapojit své zaměstnance a jak uspokojit potřeby zúčastněných stran.

Agilita

Změna herního plánu. Současné prostředí prověřilo obchodní modely nebývalým způsobem a jasně ukázalo, že agilita je pro organizace zásadní, kulturní způsob myšlení. Digitální technologie mohou organizacím umožnit hbitěji reagovat při střetu rychlých změn v očekávání zákazníků a potřeb trhu. Nyní je důležitější než kdy jindy urychlit investice do těchto technologií – a nikoli je přiškrtit.

Účast

Obousměrná ulice. Zákazníci komunikují se značkami více než kdy dříve, od prostého hodnocení produktu až po spoluvytváření obsahu. Vzhledem k tomu, že zapojení je nyní obousměrné, společnosti ve svých strategiích zapojení přemýšlejí o zákaznících strategicky, jako o ambasadorech značky, influencerech, spolupracovnících a inovátorech. Společnosti využívají tohoto nadšení a rozšiřují své zaměření na větší spolupráci se zákazníky.

Lidská zkušenost

Poznejte sami sebe. S tím, jak je náš svět stále více obklopen technologiemi, jsou lidé snadno odkazováni na e-mailovou adresu, interakci na sociálních sítích nebo objednávku zaslanou v krabici. Díky hlubšímu porozumění svým zákazníkům, zaměstnancům a zúčastněným stranám mohou společnosti vytvářet nástroje, řešení a zařízení, která lidem zlepšují život, a ne jen stále fungují.

Fusion

Nový ekosystém. Organizace mohou lépe pomáhat lidem, kterým slouží, vytvářením inovativních zkušeností prostřednictvím mezioborových partnerství. Fusion představuje umění spojit nová obchodní partnerství, poznatky zákazníků a digitální platformy a vytvořit ekosystémy, které komplexněji řeší lidské potřeby.

Sliby

Sliby, které plníme – nebo neplníme. Důvěra se buduje léta, ale zničí jen vteřiny. Důvěra je postavena na slibu značky a na dodávce jejího produktu nebo služby. I v těch nejbouřlivějších dobách, kdy dodávka splňuje očekávání, si značky budují důvěru. Když se propast mezi sdělením a dodáním zvětší, důvěra se rozpadá a reputace trpí.

Talent

Narušení marketingu. Vzhledem k tomu, že pandemie změnila způsoby práce a ovlivnila rozpočty a dokonce i počet zaměstnanců, marketingové organizace se zaměřily na způsoby, jak ze svého nejcennějšího aktiva, talentu, udělat strategickou sílu. Technologie, jako je umělá inteligence, osvobozují marketéry od všedního, taktického výkonu a uvolňují je k inovacím a generování velkých, kreativních nápadů.

Hanisch and Friends s.r.o.

+420 602 111 334
petr@hanischandfriends.cz

Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5

SCHRÁNKA: phxdwyj
IČO: 09340009
DIČ: CZ09340009

POJĎME TVOŘIT SPOLEČNĚ

3 + 14 =