My jsme

Kreativní
a konzultační Profesionálové

Společně s Vámi vytvoříme značku, na kterou budete nejen pyšní, ale hlavně přispěje k prosperitě Vašeho podnikání. Pomůžeme Vám efektivně prezentovat služby a produkty, do kterých dáváte své srdce.

Kdo jsme

Jsme uskupení kreativců, marketingových veteránů a reklamních vizionářů. Umíme budovat strategii a v souladu s kreativou vytvořit plán komunikačních platforem, podporující jeden cíl: komunikovat Vaši značku efektivně a autenticky v jazyce, na který Vaši zákazníci budou reagovat. Brand management je naše oblíbená disciplína.

Projektů

Spokojených klientů

Aktivních projektů

Jak to vidíme my…

Rádi sedíme s klientem a posloucháme vyprávění o jeho radostech i startostech s podnikáním. Baví nás zamýšlet se nad řešeními a kreativně se podílet na přesně té fázi, kterou klient v danou dobu potřebuje – ať je to rozvoj, stabilizace, audit či mapování dalšího kroku. Úplně nejraději ale nové klienty poznáváme, tak nám zavolejte a pojďme na kafe!

Když osobní záměr vytlačí ten profesní

Co si můžeme odnést z kritizované TikTok kampaně Úřadu vlády? Určitě poučení lehce aplikovatelná pro zlepšení práce s našimi vlastními klienty. Tři hlavní body, které z této osvětové kampaně udělali emoční hromosvod českých občanů: „Read the room“ - neboli, čti své...

Proč je fajn nebýt agenturou?

Z naší zkušenosti se hlavní výhoda marketingových agentur (kolaborace profesionálů) ztrácí právě pro snahu o udržení své podstaty. Administrativa, účetnictví, managementová hierarchie a opodstatnění nákladů jako nájem kanceláří a další režie, to vše se ve finále přenáší na klienta v podobě vyšších položek za práci a čas. 

Brandový archetyp Caregiver/Pečovatel aneb vývoj loga společnosti Officity

Majitelka společnosti, která prodává značkový kancelářský nábytek, měla jasnou vizi. Spolu ze změnou zaměření své firmy, přišla i s myšlenkou obměnit logo, které by mělo více odpovídat novému směru. Na stole již měla několik návrhů, které však nereflektovaly...

Co je potřeba, aby byl celek víc než součet jeho částí?

Management je slovo spojované s hmatatelnými výstupy. Hodnotí se převážně měřitelnými kritériemi jako jsou efektivita, produktivita a výkon. Nelze popřít, že maximalizace potenciálu je obor výkonnostní a lze jej pěkně vykreslit pomocí grafů a čísel. Kdokoliv má ale...

Chcete vědět kolik stojí logo?

Není jednoduché odpovědět na tuto otázku. Jedná se vlastně o investici. Chcete investovat do kvalitně provedeného loga od designéra, nebo investujete do loga z fotobanky za 7$, které může mít spousta dalších společností?

Korona příležitost

Za poslední dvě dekády se mediální svět radikálně změnil. Od konce devadesátých let, kdy se internet dostal do širšího povědomí a využití, jsme zaznamenali několik významných událostí, které s sebou přinesly i zásadní změny v online marketingu. Asi žádná z nich však nepřinesla tak velký zlom ve vnímání přístupu zákazníka k nákupu, jako aktuální korona krize.

Co děláme jinak

Věříme, že emoce je nedílná součást této komunikace. Jsme tedy také vypravěči a malíři, čarodějové a alchymisté. Každý klient má své kouzlo a každý cíl je ojedinělý. Díváme se na jakékoliv nové zadání s úžasem malého dítěte; k řešení ale přistupujeme jako armáda zkušených specialistů, každý eso ve svém oboru.

Naše práce

V čem nikdy nečarujeme, je analýza cílové skupiny a volba těch správných emocí. S radostí  kombinujeme buď ozkoušené, nebo hledáme nové způsoby, jimiž dokážeme tyto pečlivě vybrané emoce opakovaně evokovat tak, aby si Váš zákazník nejen pamatoval Vaši značku, ale aby ji preferoval. Stejně vážně bereme druhy strategií, typy platforem, vhodnost kanálů, výběr médií a propracovanost vrstev, které přes hlubokou komplexitu nakonec skvěle fungují jako jeden sourodý celek – Vaše značka.

Asociace

Věříme, že za každou úspěšnou značkou stojí kreativita, postavená na silných základech. Společnosti, které jsou schopny využít svůj potenciál, se stávají značkami, s nimiž se lidé identifikují a s jejichž pomocí klienti vytvářejí náhled na svět, který jim dává smysl.

Kreativita

Rádi klademe otázky, abychom odkryli kreativní potenciál s cílem budovat brandy, které se nebojí zkoumat, kým ve skutečnosti jsou, tak, aby vytvořily hlubší propojení se svým publikem.

Aspirace

Rádi se ptáme „PROČ?“. Toužíme být součástí cesty klientů, kteří jsou stateční a moudří. Jejichž cílem je vytvořit takový úspěch, který ovlivní nejen prostředí a všední životy, ale i jejich okolí.

Kreativní, konzultační a marketingový profesionálové

Klienti o nás říkají

Nejlepší reference je osobní zkušenost.

“Spolupráce se skupinou Hanisch & Friends
je pro nás osvěžující nejen proto, že kampaně mají požadované výsledky, ale celý proces je hloubavý, analytický a pečlivý. To nás obohacuje jak z hlediska marketingového, tak i stran firemní strategie.”

Horský hotel, Janské lázně

pojďme
tvořit společně!

Pokud jste náhodou v Praze, stačí dát vědět.

Petr Hanisch

+420 602 111 334

Petra Sokolová

+420 723 676 771

9 + 10 =